2001-02-09

Nethouse tar fram avlyssningssäkra datorer åt Försvaret

Nethouse: "På uppdrag av Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV) har Nethouse tagit fram avlyssningssäkra datorer för användning inom det svenska försvaret. Nethouse har ansvarat för den tekniska utformningen av datorutrustningen och har tagit fram specifikationer samt prototypexemplar för avlyssningssäkra datorer enligt RÖS-skyddsklass U2."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!