2001-03-29

Ergonomi | Dator

Ergonomi | Dator: "Hur ska man använda en bärbar dator? Ergonomi

Att använda bärbar dator innebär att förutsättningarna till stor del är annorlunda vad gäller ergonomi, arbetsplats och skärmegenskaper jämfört med då man använder stationär dator."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!