2002-03-16

Hewlett Packard (HP) | Bärbar dator

Hewlett Packard (HP) | Bärbar dator: "HP är en ledande global leverantör av produkter, tjänster och lösningar för företag, organisationer och konsumenter. Våra erbjudanden omfattar IT-infrastruktur, persondatorer, lösningar för digital bildhantering och utskrifter samt ett brett utbud av IT-relaterade tjänster. Vår ambition är att leverera tekniskt avancerade produkter, tjänster och lösningar till största möjliga värde för kunderna och med den bästa totala kundupplevelsen."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!