2002-10-24

Datorutbildningskurser för absolut helt nybörjare

Dr Data Info Datorutbildningskurser för nybörjare
För kursdeltagaren
Den här genomgången passar de som aldrig eller sällan har använt en dator förut. Du som deltagare får bekanta dig med datorns olika delar och utföra vissa grundläggande moment. En viss tyngdpunkt läggs vid musträning. Efter kursen skall du som deltagare kunna sätta på och stänga av en dator, starta och stänga program och få en första känsla av hur en dator fungerar. Det är viktigt att alla deltagare kan prova varje moment i genomgången på egen dator.

Varje delmodul under e-kampanjen ska ta ungefär 45 minuter.

Om programmet ”Fånga musen”, http://www.tampere.fi/kirjasto/nettinysse/fangamusen/fangamusen.html, ska köras är det bra att antingen ha den sidan öppen från början hos användarna eller att lägga ett bokmärke till den så att den lätt kan tas fram.

Genomgång och inledning
Frågor om vilka datorerfarenheter deltagarna har. Berättar kort om vad ni ska gå igenom. Tipsa om eventuella fler genomgångar om de vill veta mer.

Allmänt om datorn (mycket kort)
Vad är en dator? Hur startas den? Bärbara/stationära. Tar upp något om vad en dator kan göra, t ex skriva, räkna, titta på bilder, hitta information.

Tangentbordet - visar bilder på tangentbord.
Välj t ex Andrées, PIMs och eller Helsingfors bild på tangentbord, se länkar längst ned på sidan.
Datorn är på sätt och vis som en skrivmaskin, visa de olika områdena på ett tangentbord. Viktigast är Enter-tangenten – som finns på två ställen.

Musen – visa bild på mus
Vad gör musen? Visas på storskärm. På Helsingfors sidor finns det i genomgången ”Det viktigaste först” en bra beskrivning och bild av musen.
Använd bara vänsterknapp till en början. Visa att muspekaren ser olika ut beroende på var den är, en hand, ett streck, en pil.
Låt alla testa "Fånga musen" – http://www.tampere.fi/kirjasto/nettinysse/fangamusen/fangamusen.html, eller kör patiens på datorn. Att dubbelklicka är grunden till att använda en pc.

Skrivbordet
Det första som syns när datorn startats och man är inloggad. På skrivbordet finns ikoner. Dubbelklickar man på dem startas ett program.

Starta ett program
Vad är ett program? Word, Internet Explorer. Ett program gör att det går att använda datorn till något.

Två sätt att starta ett program från skrivbordet/ikoner: Dubbelklicka på en ikon eller markera och trycka Enter
Visa hur de också kan starta program via Startmenyn. Låt alla starta ett program.

Fönsterhantering
Minimera, maximera och stäng med hjälp av knapparna i övre högra hörnet. Visa först och kolla sedan att alla hänger med.

Stänga av datorn
Startknappen – Stäng av
Dr Data Info Nybörjare datorgrundkurs

Överkursen tar upp de delar som efterfrågas/hinns med efterföljande listan nedan.

Aktivitetsfältet (listen längst ned på skärmen)
Vilka program som är igång och att det går att växla mellan dem. Starta två program och växla mellan dem. Låter er deltagare testa växla.

Byta bild på skrivbordet
Högerklicka på skrivbordet och välj sedan (kolla). Deltagarna får byta bilder själva.

Papperskorgen
Ta bort filer med deleteknappen– då hamnar de i papperskorgen. Visa sedan öppna/återställa/tömma.

Skapa ny mapp
Höger musknapp – Nytt – Mapp. Skapa en mapp, döp den till något. Alla deltagarna får i sin tur skapa och deleta mappar.

Flytta ett fönster
Dra i namnlisten och släppa. Visa och sedan får deltagarna göra likadant.

Kopiera/flytta filer
Skillnad kopiera och flytta. Dra och släppa filer mellan olika fönster.

Höger musknapp
Fler alternativ. Alla får högerklicka och se vad som dyker upp. Prova någon funktion.

Skapa en genväg
Höger musknapp och sedan Nytt och Genväg. Det finns flera sätt att skapa genvägar

Kontrollpanelen
Komma åt inställningar på datorn.

Stänga av datorn
Vilo- och vänteläge, logga ut och stänga av.

Utbildningen och kursen kräver inga som helst förkunskaper utan vänder sig direkt till dig som är en absolut nybörjare på det här med datorer. 

Kursen startar efter nyår och så fort vi har kommit upp i minst 8 deltagare.

Intresseanmälan görs till post@dr-data.info eller på telefon 0737-38 40 38