2002-12-20

Datorns Uppbyggnad

Datorns Uppbyggnad: "Jag ska nu beskriva hur en dator är uppbyggd, på ett praktiskt vardagstekniskt plan, det vill säga beskriva hur datorn fungerar främst för nybörjaren. Jag ska beskriva hur datorns delar fungerar. Kommer även att jämföra fördelar och nackdelar med olika val som man kan stå inför vid datorköp. Att veta vad de olika delarna fyller för funktion är bra när man ska uppgradera sin dator, så att man lägger pengarna på det man har nytta av."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!