2003-09-21

Fortsatt kraftig ökning av dator- och Internetanvändning | LO nyheter

Fortsatt kraftig ökning av dator- och Internetanvändning | LO nyheter: "Andelen LO-medlemmar med tillgång till dator i hemmet har mer
än femdubblats – från 15 procent till 78 procentenheter sedan 1994.

Tillgången till Internet liksom användningen av Internet har ökat starkt mellan 1998 och 2002. Sex av tio LO-medlemmar har själva använt Internet i hemmet mot knappt två av tio LO-medlemmar för fyra år sedan."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!