2004-05-06

Hur mycket råvaror går det åt för att tillverka en dator? | Allt om Vetenskap

Hur mycket råvaror går det åt för att tillverka en dator? | Allt om Vetenskap: "Betydligt mer än man kanske kan tro, enligt en ny rapport utgiven av Kluwer Publications och United Nations University. För att tillverka en ny stationär dator med en 17-tums bildskärm av vanlig katodstråletyp går det åt över 240 kilo fossila bränslen. Detta är ungefär tio gånger datorns och skärmens vikt och även betydligt mer än vad som krävs för att tillverka andra produkter. För såväl kylskåp som bilar, exempelvis, brukar man räkna med att det går åt lika mycket fossila bränslen som produkten väger. "

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!