2011-10-28

Framtagande av riktad utbildning för att minska Internetbedrägerier hos utsatta Internetanvändare | .SE

Framtagande av riktad utbildning för att minska Internetbedrägerier hos utsatta Internetanvändare | .SE: "Projektet har som målsättning att skapa effektiv, riktad, utbildningslösning (exempelvis filmer, korta presentationer, minispel, frågeformulär eller liknande) som kan användas fritt av alla, framtagna för att motverka de ökande Internetbedrägerierna som internetanvändarna allt oftare utsätts för."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!