2001-08-19

Allt fler lärare har tillgång till dator

Allt fler lärare har tillgång till dator: "Antalet datorer i skolan ökar. Framför allt gäller det datorer för lärarbruk, som ökat med 84 % sedan 1999.
Skolverket har för femte gången kartlagt tillgången till datorer och datorkommunikation i landets skolor.
Mellan åren 1999 och 2001 har antalet datorer i skolorna fortsatt att öka kraftigt. Antalet datorer för lärarbruk har stigit med 84 procent i kommunal grundskola och antalet lärare per dator är nu tre jämfört med sex år 1999. Den kraftiga ökningen i grundskolan har ett klart samband med den nationella satsning som Delegationen för IT i skolan (ITiS) genomför 1999-2001 och som bl.a. innebär att 60 000 lärare ges kompetensutveckling inom IT och får tillgång till en egen dator."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!