2004-02-28

1 årig Internetsäkerhets utbildningskurs

Dr Data Info Internetsäkerhets utbildningskurs
Behörighet
Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet
Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap eller datavetenskap. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB. Goda kunskaper i engelska motsv EnB.
Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen kommer deltagarna kunna:
applicera viktiga koncept inom Internet säkerhet i organisationer
analysera och evaluera säkerhet i nätverk
analysera säkerhetskrav och medverka i design av policy för Internet säkerhet
reflektera på kriminella handlingar, etik, lagar och hur detta påverkar Internet säkerhet
analysera krav på brandväggar och evaluera sådana teknologier


Kursinnehåll
Kursen kommer att behandla ett antal nyckelkoncept inom Internet- och nätverkssäkerhet, samt deras relationer inbördes för att ge en helhetsbild vad som kan behövas för att uppnå en god informationssäkerhetsnivå i organisationer.

Genomförande
Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar deltagarna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferenser. För deltagare handledning arrangeras projektmöten. I denna kurs används Google apps för att lägga ut information och kursmaterial samt uppgifter mellan dem utsatta kursmötena.

Deltagarna får under kursen även lära sig söka fram och värdera kunskap/forskningsresultat. På så vis kommer deltagarna kunna identifiera personliga behov av ytterligare kunskaper inom de områden som kursen täcker. Även deltagarnas samarbetsförmåga med andra kommer övas upp under kursen.

Övrigt
Technical requirements: Internet connection, minimum 0,5 Mbps. Access to PC with Windows (XP, Vista or Windows 7), with microphone. Additional requirements if you wish to take the quizzes and examination via the Internet: detachable web video camera and administrator permission to install software.

Kurstiden pågår under ett helt år. Med flera inplanerade kursmöten.

Anmäl ditt intresse till denna Internetsäkerhet utbildningskurs på post@dr-data.info för att få mer info.

2004-02-14

Svordomar i Microsofts stulna kod | Dator | Pryl | Aftonbladet

Svordomar i Microsofts stulna kod | Dator | Pryl | Aftonbladet: "Nu sprids den hemliga källkoden till Windows på nätet. Svordomar och mycket privata kommentarer. Det är några av de mer överraskande upptäckterna i Microsofts stulna källkod. Koden, som nu sprids på mängder av fildelningssajter, har väckt både intresse och farhågor världen runt."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!

2004-02-03

Tele2 erbjuder sms från datorn - Mobil.se

Tele2 erbjuder sms från datorn - Mobil.se: "Användaren laddar ned ett program från Tele2 till sin dator som integreras med Outlook. På så sätt kan användaren skicka sms till sina kontakter på samma sätt som man skickar e-post. Det går att skicka upp till 400 sms samtidigt. Programvaran är gratis och kostnaden per sms är densamma som när det skickas från en telefon."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!