2003-03-24

MML Växjö - Datorns språk

MML Växjö - Datorns språk: "På denna sida ges en kort introduktion till olika termer och begrepp som används i samband med representation av data i en dator. Syftet är att ge en kort introduktion, så att du snabbt kommer in i den terminologi som används, samtidigt som en del metoder för olika talsystem beskrivs.
Det kan också läsa mer om hur en dator fungerar på sidan om Datorteknik. Detta kan du läsa antingen före eller efter att du läst denna sida om datorns språk."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!