2003-10-15

dator | Nationalencyklopedin

dator | Nationalencyklopedin: "dator, automatisk maskin för beräkning och symbolbehandling. Benämningen avser nästan alltid en digital, elektronisk dator vars operationer styrs av ett program som finns lagrat i dess minne.
Den första svenska benämningen var matematikmaskin (populärt även "elektronhjärna"). Under 1950-talet tillkom beteckningen siffermaskin, och i början av 1960-talet lanserades data som förkortning av datamaskin. Dessa termer har ersatts med det av Börje Langefors föreslagna ordet dator, som nu är svensk standard."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!