Kurser o Utbildningar

Dr Data Info har specialiserat sig på att hålla helt unika skräddarsydda och kundanpassade kurser och utbildningar inom flera olika områden.

En styrkan i alla våra utbildningar och kurser ligger i att vi fäster mycket stor vikt vid att samtliga kursdeltagare skall utgå ifrån samt befinnas sig på en väldigt jämlika förkunskapsnivå inför kursstarten. Detta för att alla samtliga utbildningsdeltagare skall känna att dem är varken underlägsna, eller att kursen och utbildningen ligger på alltför förlåg och ointressesant och kunskapsnivå för dig som kursdeltagare.

Här nedan kan du se ett litet axplock av alla dem kurser och utbildningar som vi arrangerar och ordnar. Å givetvis skräddarsyr vi alla kurserna och utbildningarna ut ifrån just dina önskemål och behov. Kontakta oss på post@dr-data.info eller på telefon 0737-38 40 38 så tar vi fram en helt unik lösning som passar just dig och dina önskemål.

Klickar du här, så ser du vilka nu aktuella kurser och utbildningar du kan anmäla dig till, och som vi skall starta upp inom kort.

Mobiltelefoner och surfplattor
Dr Data Info mobiltelefon kurser

 • Grundkurser i att använda och hantera mobiltelefoner
 • Grundutbildningar i att använda och hantera surfplattor
Hur man hittar på och kommunicerar via Internet
 • Grundutbildningar i hur och vad man kan använda Internet till
 • Grundkurser i hur man hitta på Internet med hjälp av Google sökmotor
 • Grundutbildningar i hur du kommunicera via Internet
 • Grundkurser i hur man använder socialmedier så som Facebook och Twitter mm
 • Grundutbildningar i hur man bloggar och publicerar sitt eget material på Internet mm 
Internetsäkerhet
 • Utbilingar i hur du surfa säkert på Internet
 • Kurser i hur du gör säkra bankärende och betalningar på Internet
 • IT-säkerhet grundutbildningar
 • IT-säkerhet påbyggnadskurser
Datorkurser och datautbildningar 
Dr Data Info Dator utbildningar


Operativsystem
 • Windows grundutbildningar
 • Windows påbyggnadskurser
Office
 • MS Office utbildningar
 • MS Office Tips o tricks kurser
E-post
 • Outlook grundutbildningar
 • Outlook fortsättningskurser
 • Lotus Notes grundkurser
 • Lotus Notes fortsättningsutbildningar
 • Groupwise grundkurser
 • SharePoint arbetaeffektivt utbildningar
Ordbehandling
Microsoft MS Office dator utbildning

 • Word grundutbildningar
 • Word fortsättningskurser
 • Word fordjupningskurser
 • Open Office Writer grundutbildningar
Kalkyl
 • Excel grundutbildningar
 • Excel fortsättningskurser
 • Excel fördjupningskurser
 • Excel VBA grundutbildningar
 • Open Office Calc grundutbildningar
Presentation
 • Power Point grundutbildningar
 • Power Point fortsättningskurser
 • Power Point fördjupningskurser
 • Visio grundkurser
Databas
 • Access grundkurser
 • Access fortsättningsutbildningar
 • Access fördjupningsutbildningar
 • FileMaker Pro grundkurser
 • FileMaker Pro fortsättningsutbildningar
Grafiska program
Dr Data Info dator program utbildning

 • Acrobat grundutbildningar
 • Acrobat fortsättningskurser
 • Photoshop grundutbildningar
 • Photoshop Elements grundkurser
 • Photoshop fortsättningsutbildningar
 • Photoshop fördjupningsutbildningar
 • Indesign grundkurser
 • Indesign fortsättningsutbildningar
 • Indesign fördjupningskurser
 • Pagemaker grundutbildningar
 • Pagemaker fortsättningskurser
 • Illustrator grundkurser
 • Illustrator fortsättningsutbildningar
 • Publisher grundutbildningar
 • Corel Draw grundutbildningar
Projektplanering
 • Project grundkurser
 • Project fortsättningsutbildningar
Internet och webbproduktion
Dr Data Info Internet kurser


Webbprogrammering
 • Frontpage grundutbildningar
 • Dreamweaver grundutbidlningar
 • Golive grundkurser
 • Flash grundkurser
 • HTML grundkurser
Webboptimering
 • Sökmotor optimeringsutbildningar
Webbmarknadsföring
 • Sociala mediers marknadsföringsstrategikurser
 • Viral strategi marknadsföringsutbildningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dem kommentarer som du skriver här, så håll en god och trevlig ton tack! Du når oss enklast på post@dr-data.info eller 0737-38 40 38.