2002-11-13

Kvantdatorer och singularitetsscenariot - Mikael Bonnier

Kvantdatorer och singularitetsscenariot - Mikael Bonnier: "Det utmärkande för kvantdatorer är att kvantmekaniskt kopplad hårdvara räknar ut samtliga lösningsförslag samtidigt. Detta är inte samma sak som en klassisk parallell dator, för den använder hårdvara som inte är kvantmekaniskt kopplad för att lösa de olika delproblemen. En kvantdator är heller inte en klassisk analog dator, ej heller normalt en klassisk dator försedd med en äkta slumpgenerator. Däremot är det så att klassiska parallella datorer används för att simulera kvantdatorer, och de klassiska datorerna med slumpgenerator kommer för vissa problem upp i samma hastighet som de egentliga kvantdatorerna."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dem kommentarer som du skriver här, så håll en god och trevlig ton tack! Du når oss enklast på post@dr-data.info eller 0737-38 40 38.