2003-09-21

Fortsatt kraftig ökning av dator- och Internetanvändning | LO nyheter

Fortsatt kraftig ökning av dator- och Internetanvändning | LO nyheter: "Andelen LO-medlemmar med tillgång till dator i hemmet har mer
än femdubblats – från 15 procent till 78 procentenheter sedan 1994.

Tillgången till Internet liksom användningen av Internet har ökat starkt mellan 1998 och 2002. Sex av tio LO-medlemmar har själva använt Internet i hemmet mot knappt två av tio LO-medlemmar för fyra år sedan."

'via Blog this'

Klicka här ovan för läs hela!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dem kommentarer som du skriver här, så håll en god och trevlig ton tack! Du når oss enklast på post@dr-data.info eller 0737-38 40 38.